BRN Forum: Ventilació Mecànica a Domicili: Innovació en la prestació del servei

Data: 13/12/16
Lloc: Sala Geron 3, Planta -1. Edifici Montseny. Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV). Avinguda de Vallcarca, 169-205 Barcelona 08023

 

A continuació es troba detallat el programa i les presentacions disponibles.

 

16:00h Benvinguda i objectius del seminari. Dr. J. Dorca (BRN)

16:15h La ventilació Mecánica a Domicili a Catalunya (VMD). Dr. Joan Escarrabill. (H. PDMAR)

16:25h La VNI a l’MPOC. Dr. Antonio Antón. (H. Sant Pau)

16:45h Metodologies d’anàlisi: Efectivitat comparada i avaluació de tecnologia en el món real. Dra. Mireia Espallargues (AQuAS)

17:00h Propostes de projectes

 • Enquesta per avaluar l’experiència del pacient amb VMDDisseny de l’enquesta
  • Validació de l’enquesta a Catalunya
  • Traducció i validació en francès, anglès, …
  • Enquesta europea sobre experiència del pacient amb VMD.
  • Presentació de l’enquesta al JVID 2018.
 • Anàlisi de l’efectivitat de la VNI en l’MPOC.
  • Disseny de l’estudi
  • Identificació de pacients
  • Definició de les intervencions en el punt de partida
  • Compartir les millores i introduir-les progressivament
  • Anàlisi iteratiu de resultats

17:30h Debat entre els participants

18:30h Propostes de treball

19:00h Finalització


Choose your language