BRN Seminar: Fibrosi Pulmonar

Moderadora: Dra. Maria Molina (H. Bellvitge)
Data: 27/10/15
Lloc: Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV). Carrer d’Esteve Terradas, 30 Edifici Montseny, Planta 0. 08023, Barcelona
A continuació es troba detallat el programa i les presentacions disponibles.

 

16:00h Benvinguda i presentació BRN Seminars. Dr. J. Dorca (BRN), Dr. M. Molina  (H. Bellvitge i CRAMPID)

BLOC I: RECERCA EN FIBROSI PULMONAR A CATALUNYA

16:15h Situació actual. Moderació: Dr. A. Moreno (H. Parc Taulí)

 

BLOC II: PUNTS CANDENTS EN FPI

17:00h On estem en FPI actualment?. Moderació: M. Molina (H. Bellvitge) / Dr. J. Escarrabill (PDMAR)

17:30h Pausa – Cafè

 

BLOC III. PROPOSTA D’INICIATIVES PER A LA POSADA EN MARXA DE PROJECTES MULTICÈNTRICS I MULTIDIMENSIONALS

18:00h Presentació de propostes i debat obert. Moderació: J. Dorca (BRN) / A. Montes (H. Bellvitge)

  • Estratègia de recerca en fase precoç de la FPI: com arribar-hi?. Dr. D. Castillo (Sant Pau)
  • Observatori FPI.cat. Dr. M. Molina (H. Bellvitge)

Epidemiologia de la FPI a Catalunya, primer pas per a la millora en recerca translacional. Avaluació de biomarcadors pronòstics, fenotípics i terapèutics a través d’un Biobanc.

19:30h Conclusions i clausura


 

Choose your language