3.2 La Ventilació Mecànica a Domicili a Catalunya – BRN Seminar Ventilació Mecànica a Domicili : Innovació en la prestació del servei