Què fem

BRN exerceix un rol de catalitzador per tal d’assolir sinèrgies, explorar oportunitats de col·laboració i generar recursos per a fomentar projectes de recerca, que seran gestionats per les fundacions dels diferents hospitals, pels centres de recerca o per les indústries.

BRN fa una clara aposta per tota aquella recerca:

Per tal de potenciar i agilitzar la recerca en salut respiratòria BRN impulsarà:

Choose your language