BRN Forum: Screening càncer de pulmó

Data: 07/04/16
Lloc: Aula de Graus. Facultat de Medicina UB. Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge. Carrer Feixa Llarga, s/n, 08907 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

 

A continuació es troba detallat el programa i les presentacions disponibles.

 

16:00h Benvinguda i presentació BRN Seminar. J. Dorca (President BRN)

BLOC I: CONTEXTUALITZACIÓ DE L’SCREENING EN CÀNCER DE PULMÓ

16:10h La realitat dels programes de screening en la nostra població. Moderació: Dra. S. Padrones (H. Bellvitge).

16:50h Què s’ha fet fins ara en cada camp? Moderació: A. Torrego (H. Sant Pau) i F. Andreo (H. Germans Trias)

18:30h Pausa – Cafè

BLOC II: VIABILITAT D’UN PROGRAMA D’SCREENING

18:50h És factible l’establiment d’un Programa d’screening de càncer de pulmó el 2016? Moderació: Dr. E. Monsó (H. Parc Taulí) i Dr. A. Sánchez-Font (H. del Mar)

BLOC III. EXPLORANT UN PROJECTE PILOT MULTIDISCIPLINARI I EFICIENT

19:30h Torn obert de paraules.  Moderació: A. Rosell (H. Bellvitge)

20:00h Conclusions i clausura. J. Dorca (President BRN)

 

Choose your language