3.3 La VNI a l’MPOC – BRN Seminar Ventilació Mecànica a Domicili : Innovació en la prestació del servei