BRN Seminars

Logo BRN Seminar hd

Els BRN Seminars són espais creats especificament per impulsar el debat científic i detectar idees per tal d’engegar i promoure projectes col·laboratius en el camp de la salut respiratòria. Es tracta de reunions científiques temàtiques orientades a exposar els últims avanços aconseguits, compartir noves línies de recerca iniciades i debatre temes d’actualitat entre tots els recercadors interessats (joves i sèniors, acadèmics i provinents de la indústria, clínics i bàsics).

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019 

2022

Choose your language