BRN Forum

Els BRN Forum són espais creats especificament per impulsar el debat científic i detectar idees per tal d’engegar i promoure projectes col·laboratius en el camp de la salut respiratòria. Es tracta de reunions científiques temàtiques orientades a exposar els últims avanços aconseguits, compartir noves línies de recerca iniciades i debatre temes d’actualitat entre tots els recercadors interessats (joves i sèniors, acadèmics i provinents de la indústria, clínics i bàsics).

Proper BRN Forum: 

Día: 17/09/2024

Choose your language