Presentació pública BRN

 Intervenció Hble. Sr. Boi Ruiz i García

Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya

 

Intervenció Sra. Cristina Iniesta

Delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona

 

Intervenció del Dr. Alvar Agustí

President de BRN

Choose your language