Projectes

Des de l’any 2013 i gràcies a la col·laboració establerta amb la Fundació Ramon Pla Armengol, s’obre anualment una convocatòria de projectes de recerca en un tema concret relacionat amb la salut respiratòria.

Els projectes rebuts són avaluats de forma externa i independent a BRN per entitats expertes en avaluació de projectes (AQuAS, AGAUR, …), a través de revisors internacionals.

Predictors of early readmission in acute exacerbation of COPD
Respiratory Microbiome and COPD exacerbations
Observatory IPF.cat: Looking for Personalizing Medicine
Catalan COPD Ventilation Register (CatCoVeR)
Non-Eosinophilic Neutrophilic Asthma

Choose your language