Recerca

BRN exerceix un rol de catalitzador per tal d’assolir sinèrgies, explorar oportunitats de col·laboració i generar recursos per a fomentar projectes de recerca, que seran gestionats per les fundacions dels diferents hospitals, pels centres de recerca o per les indústries. BRN fa una clara aposta per tota aquella recerca
  • d’excel·lència internacional.
  • col·laborativa entre hospitals, centres de recerca i indústria.
  • orientada a la transferència dels seus resultats a la pràctic clínica.
Per tal de potenciar i agilitzar la recerca en salut respiratòria BRN impulsarà:
  • l’elaboració d’un mapa de recursos de recerca en salut respiratòria de Barcelona.
  • l’establiment d’una crida d’expressions d’interès, adreçat als diferents grups de recerca amb interessos en l’àmbit de la salut respiratòria.
  • convocatòries per a la presentació de projectes, per tal d’ajudar en la cerca de finançament.

Choose your language