PROJECTE DE RECERCA #TOTSCONTRALACOVID

PROJECTE DE RECERCA #TOTSCONTRALACOVID

INVESTIGADORS IP

 • Judith Garcia-Aymerich (IS Global)
 • Maria Molina (H. Bellvitge)
 • Ignacio Garcia (H. Germans Trias i Pujol)
 • Sergi Martí (H. Vall d’Hebron)
 • Joaquim Gea (H. del Mar)
 • Àlvar Agustí (H. Clínic)

CONTEXT

Aquest projecte s’emmarca en l’àmbit de la “Caracterització clínica-biològica-molecular de la malaltia COVID-19, estadis, estratificació pronòstica i complicacions” i es fonamenta en dues observacions clau:

 • un percentatge petit d’individus infectats per SARS-CoV-2 desenvolupa una COVID-19 crítica, i encara es desconeix quins factors identificables en el seu inici poden influir en aquesta mala evolució
 • no hi ha informació sobre possibles seqüeles de la COVID-19 en els supervivents encara que les dades de malalties similars (SARS, MERS) suggereixen seqüeles greus i prolongades en un nombre important de pacients.

Aquest projecte combina estadística tradicional, machine learning, radiómica i intel·ligència artificial, per: (1) determinar els factors clínics, biològics i d’imatge associats amb el risc d’insuficiència respiratòria greu o mort per COVID-19; i (2) determinar les seqüeles clíniques, biològiques, i funcionals presents als 6 mesos en els supervivents. Donada la xifra actual de nous casos diaris, s’estima que després de 2-3 setmanes de l’inici de l’estudi es disposarà de resultats preliminars sobre una sèrie de> 5000 casos. Els resultats permetran identificar quins pacients tenen major risc d’evolucionar a malaltia crítica, per tal d’instaurar monitoratge i tractament precoç.

El projecte inclou epidemiòlegs, pneumòlegs, radiòlegs, intensivistes i bioenginyers de diversos hospitals públics, centres de recerca i universitats espanyoles. Està obert a la participació d’altres hospitals; i compta amb el suport logístic i econòmic de la Fundació Barcelona Respiratory Network (BRN).

 

RESUM

Aquest projecte identificarà els factors clínics, biològics i d’imatge associats amb el risc d’insuficiència respiratòria greu o mort per COVID-19 mitjançant la combinació d’estadística tradicional, machine learning, radiómica i intel·ligència artificial, a partir de les dades recollides de manera habitual durant l’ingrés per COVID-19 d’aprox. 8.000 pacients en 9 hospitals públics espanyols. Els resultats permetran identificar en quins pacients instaurar monitoratge i tractament precoç, així com diagnosticar pneumònia per SARS-Cov-2 mitjançant radiografia i ecografia toràcica, tècnica aquesta última més ràpida, barata, innòcua i accessible que la radiologia convencional. Una mostra aleatòria de 500 pacients serà avaluada als 6 mesos després de l’alta per determinar les seqüeles clíniques, biològiques, funcionals i estructurals de la COVID-19. El projecte s’estructura en dues fases i diferents paquets de treball (work packages). La Fase 1 se centra en l’estudi de la malaltia aguda i els factors que permeten preveure possibles complicacions, mentre que la fase 2 es centrarà en l’estudi de les seqüeles. Els diferents paquets de Treball aborden aspectes específics de la malaltia en cadascuna de les fases, com ara la incidència d’embòlia o altres esdeveniments vasculars pulmonars o l’estudi dels mecanismes pro-fibròtics implicats, entre d’altres.

 

ALGUNS IMPACTES ESPERATS

 • Possibilitat d’oferir tractament d’hora i monitoratge proper de pacients amb més risc de COVID crític, millorant així els resultats en salut i reduint la càrrega dels serveis de salut.
 • Determinar la prevalença de seqüeles pulmonars post-covid19 permetrà estimar les conseqüències d’aquesta infecció a mig-llarg termini, així com les necessitats sociosanitàries Així mateix, conèixer els factors predictius de fibrosi o alteració vascular pulmonar post-COVID19 permetrà la seva identificació precoç per actuar terapèuticament abans d’instaurar-els canvis irreversibles.
 • Valorar l’efectivitat de el suport respiratori no invasiu amb CNAF (alt flux per cànules nasals), CPAP (pressió positiva contínua en la via aèria) o VMNI (ventilació mecànica no invasiva) en el tractament de la InsuficiènciA Respiratòria Aguda associada a Covid-19, en tractaments iniciats fora d’UCI.
 • Millorar la planificació dels serveis hospitalaris per a pròxims brots.
 • Ajudar seleccionar els tractaments que potencialment tenen més possibilitats d’èxit en cada pacient particular (personalització de el maneig).
 • Els resultats poden tenir un interès addicional i establir les bases per a la predicció futura de la resposta a noves teràpies o vacunes.

fusion-medical-animation-rnr8D3FNUNY-unsplash

OBJETIUS PRINCIPALS

Fase 1

 • Estimar l’associació entre factors de risc (clínics, biològics i d’imatge) i el desenvolupament d’insuficiència respiratòria greu o mort en 8.000 pacients hospitalitzats per infecció per SARS-CoV-2 en 9 hospitals públics espanyols.
 • Identificar marcadors d’imatge no-invasius i de baix cost (radiografia i ecografia toràciques), utilitzant radiómica i intel·ligència artificial, per avaluar el risc de desenvolupar insuficiència respiratòria greu o morir, en pacients hospitalitzats per infecció per SARS-CoV-2.

 

Fase 2

 • Avaluar l’impacte de la infecció per SARS-CoV-2 en símptomes respiratoris, funció i estructura pulmonar i biomarcadors en una cohort de 500 supervivents als 6 mesos després de l’alta hospitalària.

 

Als 18-24 mesos de l’alta hospitalària, es proposa també una avaluació de l’impacte a llarg termini de la COVID-19 en símptomes respiratoris, funció i estructura pulmonar, capacitat d’exercici i biomarcadors (no inclosa en l’actual sol·licitud econòmica).

 

OBJECTIUS SECUNDARIS

Fase 1

 • Identificar perfils de risc genètic aïllats i en combinació amb factors clínics i metabolòmics per al desenvolupament de pneumònia amb insuficiència respiratòria greu, d’evolució a la Síndrome de l’Destret Respiratori Agut (ARDS), i eventualment de mort.
 • Analitzar la potencial associació entre els factors de risc identificats en els tres àmbits esmentats
 • Comparar l’efectivitat de diferents tractaments de suport respiratori no invasiu (CNAF, CPAP o VMNI) a prevenir (o retardar) la mort o necessitat d’intubació orotraqueal i ventilació invasiva.
 • Valorar factors predictors de l’èxit o fracàs de cadascuna de les opcions terapèutiques en funció de factors propis de la malaltia (paràmetres inflamatoris, temps de símptomes / ingrés), comorbiditats de l’malalt, gravetat de la insuficiència respiratòria, paràmetres o característiques amb que s’apliquen les diferents teràpies (CNAF: 50-60 l / mo menor, CPAP: ≥ 10 cm H2O o menys, tipus d’instrument, hores de compliment, VMNI: modus ventilatori, pressió inspiratòria i pressió expiratòria utilitzades (IPAP i EPAP, respectivament), tipus de ventilador, hores de compliment), tractaments concomitants (per exemple benzodiazepines i / o mòrfics.), suport respiratori no invasiu com a sostre terapèutic.
 • Analitzar la incidència d’embòlia pulmonar en pacients greus amb infecció per COVID-19
 • Analitzar la incidència d’altres esdeveniments cardiovasculars en pacients greus amb infecció per COVID-19
 • Analitzar els possibles factors predictors d’embòlia pulmonar en pacients greus amb infecció per COVID-19
 • Analitzar els possibles factors predictors de complicacions cardiovasculars en pacients greus amb infecció per COVID-19

 

Fase 2

 • Determinar la prevalença i les característiques de les seqüeles pulmonars posteriors a la SARS-COV2.
 • Establir la millor estratègia de seguiment per a la identificació primerenca d’aquells casos que desenvolupen fibrosi pulmonar com a conseqüència d’aquesta lesió pulmonar per SARS-COV2
 • Analitzar els mecanismes pro-fibròtics implicats en la cicatrització anòmala post SDRA induït per la SARS-COV2 i avaluar els factors genètics predisposants.
 • Investigar els potencials mecanismes pro-fibròtics a regular per reduir les seqüeles pulmonars de SARS-COV2. Analitzar si els pacients que van rebre inhibidors de l’enzim convertidor de l’angiotensina (ECA) o antagonistes de l’angiotensina-II van presentar menor grau de dany i fibrosi pulmonar.

 

CENTRES PARTICIPANTS

 • Hospital Arnau de Vilanova, Lleida
 • Hospital de Bellvitge, Hospitalet
 • Hospital Clínic de Barcelona
 • Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona
 • Hospital Gregorio Marañón, Madrid
 • Hospital d’Igualada
 • Hospital Josep Trueta, Girona
 • Hospital del Mar, Barcelona
 • Hospital Moisès Broggi, Sant Joan Despí
 • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
 • Hospital Parc Taulí, Sabadell
 • Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
 • Hospital Universitari MútuaTerrassa
 • Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
 • Hospital de Sant Boi
 • IS Global, Barcelona
 • Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
 • Universitat Rovira i Virgili, Reus-Tarragona

Choose your language