Crida d’expressions d’interès 2013

Resolució del Comitè Científic sobre la crida d’expressions d’interès per a un projecte de recerca, publicada el passat 13 de juny.

El comitè científic de la Fundació BRN, reunit el dimecres 24 de juliol de 2013, manifesta la seva satisfacció per la recepció de 9 expressions d’interès que compten amb la implicació d’un total de 34 grups de recerca dels diferents centres representats a BRN. Totes les propostes rebudes compleixen amb els requisits establerts a la convocatòria.

El comitè científic destaca que la presentació de les propostes ha estat un element de molta utilitat per tal que BRN identifiqui quins són els àmbits on hi ha projectes (en marxa o nous) amb potencial per a desenvolupar a Barcelona en els popers anys.

Així mateix, un cop analitzat el contingut de les diferents propostes, i tenint en compte les premisses establertes en la convocatòria (Crida d’expresions d’interes BRN 2013), el comitè científic de BRN ha decidit establir com a línia temàtica principal per a la crida de projectes d’enguany: “Els reingressos en la MPOC”. Aquesta decisió s’ha pres tenint en compte les següents criteris:

  • Ha estat la temàtica àmpliament majoritària d’entre les diferents propostes rebudes.
  • Es tracta d’un problema social i sanitari de gran impacte.

Al principi del mes de setembre BRN llençarà una convocatòria competitiva per tal de seleccionar un projecte que plantegi abordar el problema sanitari “Els reingressos en la MPOC”. El termini per presentar els projectes serà l’1 de novembre i la selecció del projecte beneficiari de l’ajuda econòmica disponible (70.000 €) es farà mitjançant avaluació externa per part de l’AQuAS, en base als següents 4 criteris:

  1. Qualitat científica dels projectes presentats.
  2. Nº de centres BRN amb implicació efectiva.
  3. Temàtica socialment rellevant.
  4. Participació d’empreses representades a BRN.

Per tal de facilitar la col·laboració entre els diferents centres, en la convocatòria es recomanarà que no es presentin projectes similars liderats per diferents centres, sinó que, en aquests casos, es faci un esforç per tal de construir un projecte conjunt.

Choose your language