3.2 La Ventilació Mecànica a Domicili a Catalunya – BRN Seminar Ventilació Mecànica a Domicili : Innovació en la prestació del servei

La Ventilació Mecànica a Domicili a Catalunya (VMD). Joan Escarrabill. (H. PDMAR)

Choose your language