Projectes

Des de l’any 2013 i gràcies a la col·laboració establerta amb la Fundació Ramon Pla Armengol, s’obre anualment una convocatòria de projectes de recerca en un tema concret relacionat amb la salut respiratòria.

Els projectes rebuts són avaluats de forma externa i independent a BRN per entitats expertes en avaluació de projectes (AQuAS, AGAUR, …), a través de revisors internacionals. D’aquesta manera s’assegura que el procés d’avaluació és completament independent i s’evita qualsevol eventual conflicte d’interès que pugés sorgir entre els IP participants i els membres del Comitè Científic o Patronat de la Fundació BRN. L’avaluació científica de les propostes resulta el 70% de la nota final de les propostes, mentre que el 30% restant correspon a l’alineament amb els objectius estratègics de la Fundació i s’avalua utilitzant unes taules de puntuació totalment objectives, que s’especifiquen en cadascuna de les convocatòries.

El Comitè Científic de BRN en cap cas modifica les puntuacions atorgades al procés de revisió i concedeix l’ajut a aquella proposta que obté una puntuació més elevada.


 PDF – Convocatòria 2018
 PDF – Grant application

Seguidament es mostren els projectes guardonats des de l’inici de la col·laboració.

 

Predictores de readmisión en la exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Predictors of early readmission in acute exacerbation of COPD

Microbioma respiratorio y exacerbaciones de EPOC

Respiratory Microbiome and COPD exacerbations

 

Observatory IPF.cat: Looking for Personalizing Medicine

 

Catalan COPD Ventilation Register (CatCoVeR)