2.2 Prevenció i detecció precoç del càncer de pulmó a l’Atenció Primària – BRN Seminar Screening Càncer de Pulmó