2.1 Situació Actual i principals reptes – BRN Seminar Screening càncer de pulmó