Xarxes internacionals: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i Unitat d’Investigació en Tuberculosi de Barcelona (UITB). Dr. Joan Cayla (Fundació de la Unitat d’Investigació en Tuberculosis de Barcelona FuiTB)