Controvèrsies clíniques i patogèniques. Dr. A. Xaubet (CRAMPID)