BRN Seminar 01 Fibrosi Pulmonar

BRN Seminar 1: Fibrosi Pulmonar


Chair: Dra. Maria Molina (H. Bellvitge)
Data: 27/10/15
Lloc: Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV), Barcelona

A continuació es troba detallat el programa i les presentacions disponibles.

16:00h Benvinguda i presentació BRN Seminars. J. Dorca (BRN), M. Molina  (H. Bellvitge i CRAMPID)

BLOC I: RECERCA EN FIBROSI PULMONAR A CATALUNYA

16:15h Situació actual. Moderació: A. Moreno (H. Parc Taulí)16

BLOC II: PUNTS CANDENTS EN FPI

17:00h On estem en FPI actualment?. Moderació: M. Molina (H. Bellvitge) / J. Escarrabill (PDMAR)

17:30h Pausa – Cafè

BLOC III. PROPOSTA D’INICIATIVES PER A LA POSADA EN MARXA DE PROJECTES MULTICÈNTRICS I MULTIDIMENSIONALS

18:00h Presentació de propostes i debat obert. Moderació: J. Dorca (BRN) / A. Montes (H. Bellvitge)

  • Estratègia de recerca en fase precoç de la FPI: com arribar-hi?. D. Castillo (Sant Pau)14
  • Observatori FPI.cat. M. Molina (H. Bellvitge)

Epidemiologia de la FPI a Catalunya, primer pas per a la millora en recerca translacional.Avaluació de biomarcadors pronòstics, fenotípics i terapèutics a través d’un Biobanc.

19:30h Conclusions i clausura