03 Resposta immunitària cel·lular: del ratolí al umab