4.3 Resposta immunitària cel·lular: del ratolí al umab – BRN Seminar Asma greu. Noves propostes.